A citation-based method for searching scientific literature

Chang-Wei Wu, Ching-Yao Yang, Yih-Leong Chang, Jin-Yuan Shih. Onco Targets Ther 2020
Times Cited: 1Tetsuzo Tagawa, Junichi Morimoto, Shigetoshi Yoshida, Ichiro Yoshino. Thorac Cardiovasc Surg 2015
Times Cited: 2
List of shared articlesTimes cited