A citation-based method for searching scientific literature

Chang-Wei Wu, Ching-Yao Yang, Yih-Leong Chang, Jin-Yuan Shih. Onco Targets Ther 2020
Times Cited: 1Xiangwei Zhang, Yang Wang, Linping Zhao, Haiyan Jing, Shaowei Sang, Jiajun Du. Medicine (Baltimore) 2017
Times Cited: 9
List of shared articlesTimes cited