A citation-based method for searching scientific literature
Jun Shigemura, Robert J Ursano, Joshua C Morganstein, Mie Kurosawa, David M Benedek. Psychiatry Clin Neurosci 2020
Times Cited: 562
List of shared articlesTimes cited

Patterns and predictors of adolescent life change during the COVID-19 pandemic: a person-centered approach.
Jingyi Shen, Ruixi Sun, Jianjie Xu, Yingying Dai, Wanping Li, Hang Liu, Xiaoyi Fang. Curr Psychol 2021
1