A citation-based method for searching scientific literature

Qixu Cai, Menglong Zeng, Xiandeng Wu, Haowei Wu, Yumeng Zhan, Ruijun Tian, Mingjie Zhang. Cell Res 2021
Times Cited: 15Tina W Han, Masato Kato, Shanhai Xie, Leeju C Wu, Hamid Mirzaei, Jimin Pei, Min Chen, Yang Xie, Jeffrey Allen, Guanghua Xiao, Steven L McKnight. Cell 2012
Times Cited: 534
List of shared articlesTimes cited

Liquid-Liquid Phase Separation in Physiology and Pathophysiology of the Nervous System.
Yasunori Hayashi, Lenzie K Ford, Luana Fioriti, Leeanne McGurk, Mingjie Zhang. J Neurosci 2021
12