A citation-based method for searching scientific literature

Seung Jin Kim, Yoshiaki Sota, Yasuto Naoi, Keiichiro Honma, Naofumi Kagara, Tomohiro Miyake, Masafumi Shimoda, Tomonori Tanei, Shigeto Seno, Hideo Matsuda, Shinzaburo Noguchi, Kenzo Shimazu. Transl Oncol 2021
Times Cited: 2Yukihide Momozawa, Yusuke Iwasaki, Michael T Parsons, Yoichiro Kamatani, Atsushi Takahashi, Chieko Tamura, Toyomasa Katagiri, Teruhiko Yoshida, Seigo Nakamura, Kokichi Sugano, Yoshio Miki, Makoto Hirata, Koichi Matsuda, Amanda B Spurdle, Michiaki Kubo. Nat Commun 2018
Times Cited: 100
List of shared articlesTimes cited

Prevalence of mutations in BRCA and homologous recombination repair genes and real-world standard of care of Asian patients with HER2-negative metastatic breast cancer starting first-line systemic cytotoxic chemotherapy: subgroup analysis of the global BREAKOUT study.
Su-Jin Koh, Shozo Ohsumi, Masato Takahashi, Eisuke Fukuma, Kyung Hae Jung, Takanori Ishida, Ming-Shen Dai, Chuan-Hsun Chang, Tapashi Dalvi, Graham Walker,[...]. Breast Cancer 2022
0