A citation-based method for searching scientific literature

Zhuosheng Zhang, Yuwei Wu, Junru Zhou, Sufeng Duan, Hai Zhao, Rui Wang. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 2022
Times Cited: 1Huiqiao Xie, Yang Lei, Tonghe Wang, Zhen Tian, Justin Roper, Jeffrey D Bradley, Walter J Curran, Xiangyang Tang, Tian Liu, Xiaofeng Yang. Phys Med Biol 2021
Times Cited: 3
List of shared articlesTimes cited

CST: A Multitask Learning Framework for Colorectal Cancer Region Mining Based on Transformer.
Dong Sui, Kang Zhang, Weifeng Liu, Jing Chen, Xiaoxuan Ma, Zhaofeng Tian. Biomed Res Int 2021
1