A citation-based method for searching scientific literature

Zhi Liu, Xuhua Mao, Zhou Dan, Yang Pei, Rui Xu, Mengchen Guo, Kangjian Liu, Faming Zhang, Junyu Chen, Chuan Su, Yaoyao Zhuang, Junming Tang, Yankai Xia, Lianhong Qin, Zhibin Hu, Xingyin Liu. Gut Microbes 2021
Times Cited: 5Fuwen Wei, Xiao Wang, Qi Wu. Trends Microbiol 2015
Times Cited: 31
List of shared articlesTimes cited

Comparative Analyses of the Gut Microbiome of Two Fox Species, the Red Fox (Vulpes Vulpes) and Corsac Fox (Vulpes Corsac), that Occupy Different Ecological Niches.
Xibao Wang, Yongquan Shang, Qinguo Wei, Xiaoyang Wu, Huashan Dou, Huanxin Zhang, Shengyang Zhou, Weilai Sha, Guolei Sun, Shengchao Ma,[...]. Microb Ecol 2021
0