A citation-based method for searching scientific literature

Federico Zambelli, Matteo Chiara, Erika Ferrandi, Pietro Mandreoli, Marco Antonio Tangaro, Giulio Pavesi, Graziano Pesole. J Mol Biol 2021
Times Cited: 1Wei Su, Meng-Lu Liu, Yu-He Yang, Jia-Shu Wang, Shi-Hao Li, Hao Lv, Fu-Ying Dao, Hui Yang, Hao Lin. J Mol Biol 2021
Times Cited: 15
List of shared articlesTimes cited

Computational Resources for Molecular Biology 2021.
Rita Casadio, Boris Lenhard, Michael J E Sternberg. J Mol Biol 2021
0