A citation-based method for searching scientific literature

Christina Bahrs, Aurelia Kimmig, Sebastian Weis, Juliane Ankert, Stefan Hagel, Jens Maschmann, Andreas Stallmach, Andrea Steiner, Michael Bauer, Wilhelm Behringer, Michael Baier, Miriam Kesselmeier, Cora Richert, Florian Zepf, Martin Walter, André Scherag, Michael Kiehntopf, Bettina Löffler, Mathias W Pletz. Transbound Emerg Dis 2022
Times Cited: 11Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui, Bin Du, Lan-Juan Li, Guang Zeng, Kwok-Yung Yuen, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang, Ping-Yan Chen, Jie Xiang, Shi-Yue Li, Jin-Lin Wang, Zi-Jing Liang, Yi-Xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-Hua Hu, Peng Peng, Jian-Ming Wang, Ji-Yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-Jian Zheng, Shao-Qin Qiu, Jie Luo, Chang-Jiang Ye, Shao-Yong Zhu, Nan-Shan Zhong. N Engl J Med 2020
Times Cited: 14728
List of shared articlesTimes cited

Prospective surveillance study in a 1,400-bed university hospital: COVID-19 exposure at home was the main risk factor for SARS-CoV-2 point seroprevalence among hospital staff.
Christina Bahrs, Aurelia Kimmig, Sebastian Weis, Juliane Ankert, Stefan Hagel, Jens Maschmann, Andreas Stallmach, Andrea Steiner, Michael Bauer, Wilhelm Behringer,[...]. Transbound Emerg Dis 2022
11