A citation-based method for searching scientific literature

Alessandro Prete, Marco Falcone, Valeria Bottici, Carlotta Giani, Giusy Tiseo, Laura Agate, Antonio Matrone, Virginia Cappagli, Laura Valerio, Loredana Lorusso, Elisa Minaldi, Eleonora Molinaro, Rossella Elisei. Endocrine 2021
Times Cited: 6Mengyuan Dai, Dianbo Liu, Miao Liu, Fuxiang Zhou, Guiling Li, Zhen Chen, Zhian Zhang, Hua You, Meng Wu, Qichao Zheng, Yong Xiong, Huihua Xiong, Chun Wang, Changchun Chen, Fei Xiong, Yan Zhang, Yaqin Peng, Siping Ge, Bo Zhen, Tingting Yu, Ling Wang, Hua Wang, Yu Liu, Yeshan Chen, Junhua Mei, Xiaojia Gao, Zhuyan Li, Lijuan Gan, Can He, Zhen Li, Yuying Shi, Yuwen Qi, Jing Yang, Daniel G Tenen, Li Chai, Lorelei A Mucci, Mauricio Santillana, Hongbing Cai. Cancer Discov 2020
Times Cited: 799
List of shared articlesTimes cited

Updated clinical management guidance during the COVID-19 pandemic: thyroid nodules and cancer.
Evanthia Giannoula, Ioannis Iakovou, Luca Giovanella, Alexis Vrachimis. Eur J Endocrinol 2022
0

Thyroid Cancer and COVID-19: Prospects for Therapeutic Approaches and Drug Development.
Na Qu, Zongguang Hui, Zhixin Shen, Chengxia Kan, Ningning Hou, Xiaodong Sun, Fang Han. Front Endocrinol (Lausanne) 2022
0

SARS-CoV-2: Emerging Role in the Pathogenesis of Various Thyroid Diseases.
Avaniyapuram Kannan Murugan, Ali S Alzahrani. J Inflamm Res 2021
12