A citation-based method for searching scientific literature

Miner Yang, Gaowen Chen, Kunjie Gao, Yifeng Wang. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Shin-ichi Fukumoto, Naoko Yamauchi, Hisashi Moriguchi, Yoshitaka Hippo, Akira Watanabe, Junji Shibahara, Hirokazu Taniguchi, Shumpei Ishikawa, Hirotaka Ito, Shogo Yamamoto, Hiroko Iwanari, Mitsugu Hironaka, Yuichi Ishikawa, Toshiro Niki, Yasunori Sohara, Tatsuhiko Kodama, Masaharu Nishimura, Masashi Fukayama, Hirotoshi Dosaka-Akita, Hiroyuki Aburatani. Clin Cancer Res 2005
Times Cited: 208
List of shared articlesTimes cited

Prognostic Implication of a Novel Metabolism-Related Gene Signature in Hepatocellular Carcinoma.
Chaoyan Yuan, Mengqin Yuan, Mingqian Chen, Jinhua Ouyang, Wei Tan, Fangfang Dai, Dongyong Yang, Shiyi Liu, Yajing Zheng, Chenliang Zhou,[...]. Front Oncol 2021
0