A citation-based method for searching scientific literature

Miner Yang, Gaowen Chen, Kunjie Gao, Yifeng Wang. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Tianchi Cai, Yingmin Kuang, Chunhua Zhang, Zheng Zhang, Long Chen, Bo Li, Yuqian Li, Yanling Wang, Huixin Yang, Qiaoqiao Han, Yuechun Zhu. Am J Cancer Res 2015
Times Cited: 33
List of shared articlesTimes cited

Prognostic Implication of a Novel Metabolism-Related Gene Signature in Hepatocellular Carcinoma.
Chaoyan Yuan, Mengqin Yuan, Mingqian Chen, Jinhua Ouyang, Wei Tan, Fangfang Dai, Dongyong Yang, Shiyi Liu, Yajing Zheng, Chenliang Zhou,[...]. Front Oncol 2021
1