A citation-based method for searching scientific literature

Miner Yang, Gaowen Chen, Kunjie Gao, Yifeng Wang. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Yuyu Yang, Li Liu, Min Li, Xian Cheng, Mingming Fang, Qingqi Zeng, Yong Xu. Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech 2019
Times Cited: 33
List of shared articlesTimes cited

Prognostic Implication of a Novel Metabolism-Related Gene Signature in Hepatocellular Carcinoma.
Chaoyan Yuan, Mengqin Yuan, Mingqian Chen, Jinhua Ouyang, Wei Tan, Fangfang Dai, Dongyong Yang, Shiyi Liu, Yajing Zheng, Chenliang Zhou,[...]. Front Oncol 2021
1