A citation-based method for searching scientific literature

Haruhiko Shiiya, Masaaki Sato. J Clin Med 2021
Times Cited: 3Kentaro Watanabe, Nobuhiko Nagata, Yasuhiko Kitasato, Kentaro Wakamatsu, Kazuki Nabeshima, Taishi Harada, Takako Hirota, Motokimi Shiraishi, Masaki Fujita. Respir Investig 2012
Times Cited: 65
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0