A citation-based method for searching scientific literature

Xiaofeng Lan, Yanling Zhou, Fengchun Wu, Kai Wu, Yanni Zhan, Chengyu Wang, Wei Zheng, Min Yu, Xiurong Deng, Yuping Ning. J Affect Disord 2021
Times Cited: 1Greg J Norman, Kate Karelina, John S Morris, Ning Zhang, Megan Cochran, A Courtney DeVries. Psychosom Med 2010
Times Cited: 59
List of shared articlesTimes cited

Plasma inflammatory cytokines and treatment-resistant depression with comorbid pain: improvement by ketamine.
Yanling Zhou, Chengyu Wang, Xiaofeng Lan, Hanqiu Li, Ziyuan Chao, Yuping Ning. J Neuroinflammation 2021
0