A citation-based method for searching scientific literature

Emma H Garst, Hwayoung Lee, Tandrila Das, Shibani Bhattacharya, Avital Percher, Rafal Wiewiora, Isaac P Witte, Yumeng Li, Tao Peng, Wonpil Im, Howard C Hang. ACS Chem Biol 2021
Times Cited: 8Rui Jia, Fengwen Xu, Jin Qian, Yunfang Yao, Chunhui Miao, Yi-Min Zheng, Shan-Lu Liu, Fei Guo, Yunqi Geng, Wentao Qiao, Chen Liang. Cell Microbiol 2014
Times Cited: 89
List of shared articlesTimes cited

Interferon Control of Human Coronavirus Infection and Viral Evasion: Mechanistic Insights and Implications for Antiviral Drug and Vaccine Development.
Xuesen Zhao, Danying Chen, Xinglin Li, Lauren Griffith, Jinhong Chang, Ping An, Ju-Tao Guo. J Mol Biol 2022
1

Lessons in self-defence: inhibition of virus entry by intrinsic immunity.
Saliha Majdoul, Alex A Compton. Nat Rev Immunol 2022
12

Positive Regulation of the Antiviral Activity of Interferon-Induced Transmembrane Protein 3 by S-Palmitoylation.
Shubo Wen, Yang Song, Chang Li, Ningyi Jin, Jingbo Zhai, Huijun Lu. Front Immunol 2022
0