A citation-based method for searching scientific literature

Zhongjing Su, Dongyang Huang. Genes (Basel) 2021
Times Cited: 2Yi-Ting Fang, Chiou-Feng Lin, Pao-Chi Liao, Yu-Min Kuo, Shuying Wang, Trai-Ming Yeh, Chi-Chang K Shieh, Ih-Jen Su, Huan-Yao Lei, Yee-Shin Lin. Mol Immunol 2010
Times Cited: 24
List of shared articlesTimes cited

Computational Methods to Study Human Transcript Variants in COVID-19 Infected Lung Cancer Cells.
Jiao Sun, Naima Ahmed Fahmi, Heba Nassereddeen, Sze Cheng, Irene Martinez, Deliang Fan, Jeongsik Yong, Wei Zhang. Int J Mol Sci 2021
1