A citation-based method for searching scientific literature

Jialing Huang, Li-Hui Tseng, Vamsi Parini, Parvez M Lokhandwala, Aparna Pallavajjala, Erika Rodriguez, Rena Xian, Liam Chen, Christopher D Gocke, James R Eshleman, Ming-Tseh Lin. Am J Clin Pathol 2021
Times Cited: 2Yongliang Zhang, Yu Yao, Yaping Xu, Lifeng Li, Yan Gong, Kai Zhang, Meng Zhang, Yanfang Guan, Lianpeng Chang, Xuefeng Xia, Lin Li, Shuqin Jia, Qiang Zeng. Nat Commun 2021
Times Cited: 33
List of shared articlesTimes cited