A citation-based method for searching scientific literature

Shuang Zhao, Xinghong Xian, Panwen Tian, Weimin Li, Ke Wang, Yalun Li. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Junji Tsurutani, Hiroji Iwata, Ian Krop, Pasi A J√§nne, Toshihiko Doi, Shunji Takahashi, Haeseong Park, Charles Redfern, Kenji Tamura, Trisha M Wise-Draper, Kaku Saito, Masahiro Sugihara, Jasmeet Singh, Takahiro Jikoh, Gilles Gallant, Bob T Li. Cancer Discov 2020
Times Cited: 91
List of shared articlesTimes cited

Treatment efficacy of HER2-mutant lung adenocarcinoma by immune checkpoint inhibitors: a multicenter retrospective study.
Xiangling Chu, Huiping Qiang, Mengqing Xie, Xing Li, Jing Zhao, Yan Wu, Juan Zhou, Jinyan Ye, Chao Zhao, Chaonan Han,[...]. Cancer Immunol Immunother 2021
1