A citation-based method for searching scientific literature

Zhifa Shen, Bowen Liu, Biting Wu, Hongyin Zhou, Xiangyun Wang, Jinling Cao, Min Jiang, Yingying Zhou, Feixia Guo, Chang Xue, Zai-Sheng Wu. Commun Biol 2021
Times Cited: 4Emanuela Pasciuto, Claudia Bagni. Cell 2014
Times Cited: 43
List of shared articlesTimes cited

FMRP modulates the Wnt signalling pathway in glioblastoma.
Giorgia Pedini, Mariachiara Buccarelli, Fabrizio Bianchi, Laura Pacini, Giulia Cencelli, Quintino Giorgio D'Alessandris, Maurizio Martini, Stefano Giannetti, Franceschina Sasso, Valentina Melocchi,[...]. Cell Death Dis 2022
0

FMRP ligand circZNF609 destabilizes RAC1 mRNA to reduce metastasis in acral melanoma and cutaneous melanoma.
Qingfeng Shang, Haizhen Du, Xiaowen Wu, Qian Guo, Fenghao Zhang, Ziqi Gong, Tao Jiao, Jun Guo, Yan Kong. J Exp Clin Cancer Res 2022
0