A citation-based method for searching scientific literature

Jae Wook Hyeon, Albert H Kim, Hiroko Yano. Neurochem Int 2021
Times Cited: 4Rong-Hong Ma, Yao Zhang, Xiao-Yue Hong, Jun-Fei Zhang, Jian-Zhi Wang, Gong-Ping Liu. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2017
Times Cited: 33
List of shared articlesTimes cited