A citation-based method for searching scientific literature

Shohei Yamamoto, Akihito Tanaka, Yusuke Oshiro, Masamichi Ishii, Hironori Ishiwari, Maki Konishi, Kouki Matsuda, Mitsuru Ozeki, Kengo Miyo, Kenji Maeda, Tetsuya Mizoue, Wataru Sugiura, Hiroaki Mitsuya, Haruhito Sugiyama, Norio Ohmagari. J Infect 2021
Times Cited: 6Jianbo Lai, Simeng Ma, Ying Wang, Zhongxiang Cai, Jianbo Hu, Ning Wei, Jiang Wu, Hui Du, Tingting Chen, Ruiting Li, Huawei Tan, Lijun Kang, Lihua Yao, Manli Huang, Huafen Wang, Gaohua Wang, Zhongchun Liu, Shaohua Hu. JAMA Netw Open 2020
Times Cited: 2963
List of shared articlesTimes cited

Association between chronic physical conditions and depressive symptoms among hospital workers in a national medical institution designated for COVID-19 in Japan.
Ami Fukunaga, Yosuke Inoue, Shohei Yamamoto, Takako Miki, Dong Van Hoang, Rachana Manandhar Shrestha, Hironori Ishiwari, Masamichi Ishii, Kengo Miyo, Maki Konishi,[...]. PLoS One 2022
0