A citation-based method for searching scientific literature

Rui She, Xiaohui Wang, Zhoubin Zhang, Jinghua Li, Jingdong Xu, Hua You, Yan Li, Yuan Liang, Shan Li, Lina Ma, Xinran Wang, Xiuyuan Chen, Peien Zhou, Joseph Lau, Yuantao Hao, Huan Zhou, Jing Gu. Front Public Health 2021
Times Cited: 7Yuxia Zhang, Chunling Wang, Wenyan Pan, Jili Zheng, Jian Gao, Xiao Huang, Shining Cai, Yue Zhai, Jos M Latour, Chouwen Zhu. Front Psychiatry 2020
Times Cited: 63
List of shared articlesTimes cited

2