A citation-based method for searching scientific literature

Mohanad Almaimani, Vikas S Sridhar, David Z I Cherney. Curr Opin Nephrol Hypertens 2021
Times Cited: 1Hisato Shima, Kensuke Sasaki, Takehiro Suzuki, Chikahisa Mukawa, Ten Obara, Yuki Oba, Akihiro Matsuo, Takayasu Kobayashi, Eikan Mishima, Shun Watanabe, Yasutoshi Akiyama, Koichi Kikuchi, Tetsuro Matsuhashi, Yoshitsugu Oikawa, Fumika Nanto, Yukako Akiyama, Hsin-Jung Ho, Chitose Suzuki, Daisuke Saigusa, Atsushi Masamune, Yoshihisa Tomioka, Takao Masaki, Sadayoshi Ito, Ken-Ichiro Hayashi, Takaaki Abe. Sci Rep 2017
Times Cited: 16
List of shared articlesTimes cited

Aryl Hydrocarbon Receptor Mechanisms Affecting Chronic Kidney Disease.
Colleen S Curran, Jeffrey B Kopp. Front Pharmacol 2022
1