A citation-based method for searching scientific literature

Junyu Wu, Chunyan Wu, Fan Xing, Liu Cao, Weijie Zeng, Liping Guo, Ping Li, Yongheng Zhong, Hualian Jiang, Manhui Luo, Guang Shi, Lang Bu, Yanxi Ji, Panpan Hou, Hong Peng, Junjiu Huang, Chunmei Li, Deyin Guo. Cell Res 2021
Times Cited: 2Thorold W Theunissen, Marc Friedli, Yupeng He, Evarist Planet, Ryan C O'Neil, Styliani Markoulaki, Julien Pontis, Haoyi Wang, Alexandra Iouranova, MichaĆ«l Imbeault, Julien Duc, Malkiel A Cohen, Katherine J Wert, Rosa Castanon, Zhuzhu Zhang, Yanmei Huang, Joseph R Nery, Jesse Drotar, Tenzin Lungjangwa, Didier Trono, Joseph R Ecker, Rudolf Jaenisch. Cell Stem Cell 2016
Times Cited: 258
List of shared articlesTimes cited