A citation-based method for searching scientific literature

Caterina M Bilardo. J Perinat Med 2021
Times Cited: 1Shan Dan, Yuan Yuan, Yaoshen Wang, Chao Chen, Changxin Gao, Song Yu, Yan Liu, Wei Song, Asan, Hongmei Zhu, Ling Yang, Hongmei Deng, Yue Su, Xin Yi. PLoS One 2016
Times Cited: 10
List of shared articlesTimes cited