A citation-based method for searching scientific literature

Yoshiaki Kinoshita, Takato Ikeda, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Masaki Fujita, Takashi Ogura, Kentaro Watanabe, Hiroshi Ishii. Respir Res 2021
Times Cited: 1Motoyasu Kato, Shinichi Sasaki, Kana Kurokawa, Takahiro Nakamura, Tomoko Yamada, Hitoshi Sasano, Naoko Arano, Moegi Komura, Hiroaki Ihara, Osamu Nagashima, Satomi Shiota, Fumiyuki Takahashi, Kazuhisa Takahashi. Respiration 2019
Times Cited: 17
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0