A citation-based method for searching scientific literature

Yoshiaki Kinoshita, Takato Ikeda, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Masaki Fujita, Takashi Ogura, Kentaro Watanabe, Hiroshi Ishii. Respir Res 2021
Times Cited: 1Yuzo Suzuki, Tomoyuki Fujisawa, Hiromitsu Sumikawa, Tomonori Tanaka, Chikatoshi Sugimoto, Masato Kono, Hironao Hozumi, Masato Karayama, Kazuki Furuhashi, Noriyuki Enomoto, Yutaro Nakamura, Naoki Inui, Takafumi Suda. Respir Med 2020
Times Cited: 11
List of shared articlesTimes cited

Platythorax progresses with lung involvement in pleuroparenchymal fibroelastosis.
Takato Ikeda, Yoshiaki Kinoshita, Takuto Miyamura, Yusuke Ueda, Yuji Yoshida, Hisako Kushima, Hiroshi Ishii. Respir Investig 2022
0