A citation-based method for searching scientific literature

Hongyang Liu, Ying Zhang, Wei Song, Yancui Sun, Yinong Jiang. Front Cell Dev Biol 2021
Times Cited: 3Yinshuang Li, Ying Yuan, Zhong-Xing Huang, Hui Chen, Ruilong Lan, Zeng Wang, Kunmei Lai, Hong Chen, Zhimin Chen, Zhenhuan Zou, Hua-Bin Ma, Hui-Yao Lan, Tak W Mak, Yanfang Xu. Cell Death Differ 2021
Times Cited: 17
List of shared articlesTimes cited