A citation-based method for searching scientific literature

Jack Schijven, Lucie C Vermeulen, Arno Swart, Adam Meijer, Erwin Duizer, Ana Maria de Roda Husman. Environ Health Perspect 2021
Times Cited: 12Zhen-Dong Guo, Zhong-Yi Wang, Shou-Feng Zhang, Xiao Li, Lin Li, Chao Li, Yan Cui, Rui-Bin Fu, Yun-Zhu Dong, Xiang-Yang Chi, Meng-Yao Zhang, Kun Liu, Cheng Cao, Bin Liu, Ke Zhang, Yu-Wei Gao, Bing Lu, Wei Chen. Emerg Infect Dis 2020
Times Cited: 545
List of shared articlesTimes cited

Visualization of the infection risk assessment of SARS-CoV-2 through aerosol and surface transmission in a negative-pressure ward.
Weiqi Guo, Yingying Fu, Rui Jia, Zhendong Guo, Chen Su, Jiaming Li, Xiuguo Zhao, Yifei Jin, Penghui Li, Jinbo Fan,[...]. Environ Int 2022
2

Monitoring SARS-CoV-2 in air and on surfaces and estimating infection risk in buildings and buses on a university campus.
Xin Zhang, Jianfeng Wu, Lauren M Smith, Xin Li, Olivia Yancey, Alfred Franzblau, J Timothy Dvonch, Chuanwu Xi, Richard L Neitzel. J Expo Sci Environ Epidemiol 2022
3