A citation-based method for searching scientific literature

Jack Schijven, Lucie C Vermeulen, Arno Swart, Adam Meijer, Erwin Duizer, Ana Maria de Roda Husman. Environ Health Perspect 2021
Times Cited: 12Jianxin Ma, Xiao Qi, Haoxuan Chen, Xinyue Li, Zheng Zhang, Haibin Wang, Lingli Sun, Lu Zhang, Jiazhen Guo, Lidia Morawska, Sergey A Grinshpun, Pratim Biswas, Richard C Flagan, Maosheng Yao. Clin Infect Dis 2021
Times Cited: 119
List of shared articlesTimes cited

Visualization of the infection risk assessment of SARS-CoV-2 through aerosol and surface transmission in a negative-pressure ward.
Weiqi Guo, Yingying Fu, Rui Jia, Zhendong Guo, Chen Su, Jiaming Li, Xiuguo Zhao, Yifei Jin, Penghui Li, Jinbo Fan,[...]. Environ Int 2022
1

Evaluation of Residual Infectivity after SARS-CoV-2 Aerosol Transmission in a Controlled Laboratory Setting.
Luisa Zupin, Sabina Licen, Margherita Milani, Libera Clemente, Lorenzo Martello, Sabrina Semeraro, Francesco Fontana, Maurizio Ruscio, Alessandro Miani, Sergio Crovella,[...]. Int J Environ Res Public Health 2021
5