A citation-based method for searching scientific literature

Li-Shi Li, Xiang-Yu Guo, Kun Sun. World J Gastroenterol 2021
Times Cited: 2Daehwan Kim, Ben Langmead, Steven L Salzberg. Nat Methods 2015
Times Cited: 8404
List of shared articlesTimes cited

Msuite2: All-in-one DNA methylation data analysis toolkit with enhanced usability and performance.
Lishi Li, Yunyun An, Li Ma, Mengqi Yang, Pengxiang Yuan, Xiaojian Liu, Xin Jin, Yu Zhao, Songfa Zhang, Xin Hong,[...]. Comput Struct Biotechnol J 2022
0