A citation-based method for searching scientific literature

Li-Shi Li, Xiang-Yu Guo, Kun Sun. World J Gastroenterol 2021
Times Cited: 2Kevin Yu Yuan Huang, Yan-Jiun Huang, Pao-Yang Chen. BMC Bioinformatics 2018
Times Cited: 21
List of shared articlesTimes cited

Msuite2: All-in-one DNA methylation data analysis toolkit with enhanced usability and performance.
Lishi Li, Yunyun An, Li Ma, Mengqi Yang, Pengxiang Yuan, Xiaojian Liu, Xin Jin, Yu Zhao, Songfa Zhang, Xin Hong,[...]. Comput Struct Biotechnol J 2022
0