A citation-based method for searching scientific literature

Li-Shi Li, Xiang-Yu Guo, Kun Sun. World J Gastroenterol 2021
Times Cited: 2Lauren E Blake, Julien Roux, Irene Hernando-Herraez, Nicholas E Banovich, Raquel Garcia Perez, Chiaowen Joyce Hsiao, Ittai Eres, Claudia Cuevas, Tomas Marques-Bonet, Yoav Gilad. Genome Res 2020
Times Cited: 53
List of shared articlesTimes cited

Msuite2: All-in-one DNA methylation data analysis toolkit with enhanced usability and performance.
Lishi Li, Yunyun An, Li Ma, Mengqi Yang, Pengxiang Yuan, Xiaojian Liu, Xin Jin, Yu Zhao, Songfa Zhang, Xin Hong,[...]. Comput Struct Biotechnol J 2022
0