A citation-based method for searching scientific literature

Weilin Pu, Xiao Shi, Pengcheng Yu, Meiying Zhang, Zhiyan Liu, Licheng Tan, Peizhen Han, Yu Wang, Dongmei Ji, Hualei Gan, Wenjun Wei, Zhongwu Lu, Ning Qu, Jiaqian Hu, Xiaohua Hu, Zaili Luo, Huajun Li, Qinghai Ji, Jiucun Wang, Xiaoming Zhang, Yu-Long Wang. Nat Commun 2021
Times Cited: 15Stuart Bailey, Benjamin Wallwork. Aust J Gen Pract 2018
Times Cited: 3
List of shared articlesTimes cited

Metabolic Profile Characterization of Different Thyroid Nodules Using FTIR Spectroscopy: A Review.
Vanessa Neto, Sara Esteves-Ferreira, Isabel Inácio, Márcia Alves, Rosa Dantas, Idália Almeida, Joana Guimarães, Teresa Azevedo, Alexandra Nunes. Metabolites 2022
1