A citation-based method for searching scientific literature

Weilin Pu, Xiao Shi, Pengcheng Yu, Meiying Zhang, Zhiyan Liu, Licheng Tan, Peizhen Han, Yu Wang, Dongmei Ji, Hualei Gan, Wenjun Wei, Zhongwu Lu, Ning Qu, Jiaqian Hu, Xiaohua Hu, Zaili Luo, Huajun Li, Qinghai Ji, Jiucun Wang, Xiaoming Zhang, Yu-Long Wang. Nat Commun 2021
Times Cited: 15Seong-Keun Yoo, Young Shin Song, Eun Kyung Lee, Jinha Hwang, Hwan Hee Kim, Gyeongseo Jung, Young A Kim, Su-Jin Kim, Sun Wook Cho, Jae-Kyung Won, Eun-Jae Chung, Jong-Yeon Shin, Kyu Eun Lee, Jong-Il Kim, Young Joo Park, Jeong-Sun Seo. Nat Commun 2019
Times Cited: 95
List of shared articlesTimes cited

Distinct molecular subtypes of papillary thyroid carcinoma and gene signature with diagnostic capability.
Shubin Hong, Yubin Xie, Zhen Cheng, Jie Li, Weiman He, Zhuming Guo, Quan Zhang, Sui Peng, Minghui He, Shuang Yu,[...]. Oncogene 2022
0


Metabolic Profile Characterization of Different Thyroid Nodules Using FTIR Spectroscopy: A Review.
Vanessa Neto, Sara Esteves-Ferreira, Isabel Inácio, Márcia Alves, Rosa Dantas, Idália Almeida, Joana Guimarães, Teresa Azevedo, Alexandra Nunes. Metabolites 2022
1