A citation-based method for searching scientific literature
Yan-Xuan Zhang, Xia Chen, Jie-Ping Wang, Zhi-Qiang Zhang, Hui Wei, Hai-Yan Yu, Hong-Kun Zheng, Yong Chen, Li-Sheng Zhang, Jian-Zhen Lin, Li Sun, Dong-Yuan Liu, Juan Tang, Yan Lei, Xu-Ming Li, Min Liu. BMC Genomics 2019
Times Cited: 7
List of shared articlesTimes cited

Human follicular mites: Ectoparasites becoming symbionts.
Gilbert Smith, Alejandro Manzano Marín, Mariana Reyes-Prieto, Cátia Sofia Ribeiro Antunes, Victoria Ashworth, Obed Nanjul Goselle, Abdulhalem Abdulsamad A Jan, Andrés Moya, Amparo Latorre, M Alejandra Perotti,[...]. Mol Biol Evol 2022
1