A citation-based method for searching scientific literature

Xiangyu Quan, Daisuke Kato, Vincent Daria, Osamu Matoba, Hiroaki Wake. Neurosci Res 2022
Times Cited: 1Keisuke Ota, Yasuhiro Oisi, Takayuki Suzuki, Muneki Ikeda, Yoshiki Ito, Tsubasa Ito, Hiroyuki Uwamori, Kenta Kobayashi, Midori Kobayashi, Maya Odagawa, Chie Matsubara, Yoshinori Kuroiwa, Masaru Horikoshi, Junya Matsushita, Hiroyuki Hioki, Masamichi Ohkura, Junichi Nakai, Masafumi Oizumi, Atsushi Miyawaki, Toru Aonishi, Takahiro Ode, Masanori Murayama. Neuron 2021
Times Cited: 24
List of shared articlesTimes cited