A citation-based method for searching scientific literature

Meagan Miller, Nasser Hanna. BMJ 2021
Times Cited: 36Chao Wang, Mengfan Tang, Zhen Chen, Litong Nie, Siting Li, Yun Xiong, Klaudia Anna Szymonowicz, Jeong-Min Park, Huimin Zhang, Xu Feng, Min Huang, Dan Su, Traver Hart, Junjie Chen. Nucleic Acids Res 2021
Times Cited: 7
List of shared articlesTimes cited

CHEK1: a hub gene related to poor prognosis for lung adenocarcinoma.
Zhibo Tan, Min Chen, Ying Wang, Feng Peng, Xiaopeng Zhu, Xin Li, Lei Zhang, Ying Li, Yajie Liu. Biomark Med 2022
0