A citation-based method for searching scientific literature

Dan Wu, Hua Tan, Weijun Su, Dongmei Cheng, Guanwen Wang, Juan Wang, Ding A Ma, George M Dong, Peiqing Sun. Oncogene 2022
Times Cited: 2Amit K Srivastava, Ananya Banerjee, Tiantian Cui, Chunhua Han, Shurui Cai, Lu Liu, Dayong Wu, Ri Cui, Zaibo Li, Xiaoli Zhang, Guozhen Xie, Karuppaiyah Selvendiran, Srinivas Patnaik, Adam R Karpf, Jinsong Liu, David E Cohn, Qi-En Wang. Cancer Res 2019
Times Cited: 45
List of shared articlesTimes cited