A citation-based method for searching scientific literature

Dan Wu, Hua Tan, Weijun Su, Dongmei Cheng, Guanwen Wang, Juan Wang, Ding A Ma, George M Dong, Peiqing Sun. Oncogene 2022
Times Cited: 2Junjun Li, Tingting Liao, Hongya Liu, Hongliang Yuan, Taohui Ouyang, Jiajing Wang, Songshan Chai, Jinsong Li, Jingchao Chen, Xiang Li, Hongyang Zhao, Nanxiang Xiong. Cancer Res 2021
Times Cited: 31
List of shared articlesTimes cited