A citation-based method for searching scientific literature

Dan Wu, Hua Tan, Weijun Su, Dongmei Cheng, Guanwen Wang, Juan Wang, Ding A Ma, George M Dong, Peiqing Sun. Oncogene 2022
Times Cited: 2Xi Liu, Feng Jiang, Zhilinag Wang, Lang Tang, Bin Zou, Pengfei Xu, Tenghua Yu. J Cell Mol Med 2021
Times Cited: 13
List of shared articlesTimes cited