A citation-based method for searching scientific literature

Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Zhen-Hua Liu, Zhe Liu, Qing Liu, Xia-Nan Guo, Zai-Wei Zhou, Shi-Ge Wang, Xiao-Rong Liu, Hong Jiang, Xun-Hua Li, Guo-Hua Zhao, Hai-Yan Li, Jian-Guang Tang, Guang-Hui Bi, Ping Zhong, Xiao-Meng Yin, Tao-Tao Liu, Rui-Long Ni, Hao-Ran Zheng, Xiao-Li Liu, Xiao-Hang Qian, Jing-Ying Wu, Yu-Wen Cao, Chao Zhang, Shi-Hua Liu, Ying-Ying Wu, Qun-Feng Wang, Ting Xu, Wen-Zhe Hou, Zi-Yi Li, Hui-Yi Ke, Ze-Yu Zhu, Lan Zheng, Tian Wang, Tian-Yi Rong, Li Wu, Yu Zhang, Kan Fang, Zhan-Hang Wang, Ya-Kun Zhang, Mei Zhang, Yu-Wu Zhao, Bei-Sha Tang, Xing-Hua Luan, Xiao-Jun Huang, Li Cao. Mov Disord 2022
Times Cited: 3Sarah E Heron, Leanne M Dibbens. J Med Genet 2013
Times Cited: 64
List of shared articlesTimes cited

TMEM151A phenotypic spectrum includes paroxysmal kinesigenic dyskinesia with infantile convulsions.
Huan Wang, Pengcheng Huang, Min Zhu, Xin Fang, Chensi Wu, Daojun Hong. Neurol Sci 2022
0