A citation-based method for searching scientific literature

Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Zhen-Hua Liu, Zhe Liu, Qing Liu, Xia-Nan Guo, Zai-Wei Zhou, Shi-Ge Wang, Xiao-Rong Liu, Hong Jiang, Xun-Hua Li, Guo-Hua Zhao, Hai-Yan Li, Jian-Guang Tang, Guang-Hui Bi, Ping Zhong, Xiao-Meng Yin, Tao-Tao Liu, Rui-Long Ni, Hao-Ran Zheng, Xiao-Li Liu, Xiao-Hang Qian, Jing-Ying Wu, Yu-Wen Cao, Chao Zhang, Shi-Hua Liu, Ying-Ying Wu, Qun-Feng Wang, Ting Xu, Wen-Zhe Hou, Zi-Yi Li, Hui-Yi Ke, Ze-Yu Zhu, Lan Zheng, Tian Wang, Tian-Yi Rong, Li Wu, Yu Zhang, Kan Fang, Zhan-Hang Wang, Ya-Kun Zhang, Mei Zhang, Yu-Wu Zhao, Bei-Sha Tang, Xing-Hua Luan, Xiao-Jun Huang, Li Cao. Mov Disord 2022
Times Cited: 3Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu, Yu Zhang, Zhen-Guo Liu, Xiao-Li Liu, Lan Zheng, Tian Wang, Li Wu, Tian-Yi Rong, Yan Wang, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Wei-Guo Tang, Chao Zhang, Ping Zhong, Chun-Yu Wang, Jian-Guang Tang, Wei Lu, Ru-Xu Zhang, Guo-Hua Zhao, Xun-Hua Li, Hua Li, Tao Chen, Hai-Yan Li, Xiao-Guang Luo, Yan-Yan Song, Hui-Dong Tang, Xing-Hua Luan, Hai-Yan Zhou, Bei-Sha Tang, Sheng-Di Chen, Li Cao. Mov Disord 2020
Times Cited: 17
List of shared articlesTimes cited

TMEM151A phenotypic spectrum includes paroxysmal kinesigenic dyskinesia with infantile convulsions.
Huan Wang, Pengcheng Huang, Min Zhu, Xin Fang, Chensi Wu, Daojun Hong. Neurol Sci 2022
0