A citation-based method for searching scientific literature

Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Zhen-Hua Liu, Zhe Liu, Qing Liu, Xia-Nan Guo, Zai-Wei Zhou, Shi-Ge Wang, Xiao-Rong Liu, Hong Jiang, Xun-Hua Li, Guo-Hua Zhao, Hai-Yan Li, Jian-Guang Tang, Guang-Hui Bi, Ping Zhong, Xiao-Meng Yin, Tao-Tao Liu, Rui-Long Ni, Hao-Ran Zheng, Xiao-Li Liu, Xiao-Hang Qian, Jing-Ying Wu, Yu-Wen Cao, Chao Zhang, Shi-Hua Liu, Ying-Ying Wu, Qun-Feng Wang, Ting Xu, Wen-Zhe Hou, Zi-Yi Li, Hui-Yi Ke, Ze-Yu Zhu, Lan Zheng, Tian Wang, Tian-Yi Rong, Li Wu, Yu Zhang, Kan Fang, Zhan-Hang Wang, Ya-Kun Zhang, Mei Zhang, Yu-Wu Zhao, Bei-Sha Tang, Xing-Hua Luan, Xiao-Jun Huang, Li Cao. Mov Disord 2022
Times Cited: 3Konrad J Karczewski, Laurent C Francioli, Grace Tiao, Beryl B Cummings, Jessica Alföldi, Qingbo Wang, Ryan L Collins, Kristen M Laricchia, Andrea Ganna, Daniel P Birnbaum, Laura D Gauthier, Harrison Brand, Matthew Solomonson, Nicholas A Watts, Daniel Rhodes, Moriel Singer-Berk, Eleina M England, Eleanor G Seaby, Jack A Kosmicki, Raymond K Walters, Katherine Tashman, Yossi Farjoun, Eric Banks, Timothy Poterba, Arcturus Wang, Cotton Seed, Nicola Whiffin, Jessica X Chong, Kaitlin E Samocha, Emma Pierce-Hoffman, Zachary Zappala, Anne H O'Donnell-Luria, Eric Vallabh Minikel, Ben Weisburd, Monkol Lek, James S Ware, Christopher Vittal, Irina M Armean, Louis Bergelson, Kristian Cibulskis, Kristen M Connolly, Miguel Covarrubias, Stacey Donnelly, Steven Ferriera, Stacey Gabriel, Jeff Gentry, Namrata Gupta, Thibault Jeandet, Diane Kaplan, Christopher Llanwarne, Ruchi Munshi, Sam Novod, Nikelle Petrillo, David Roazen, Valentin Ruano-Rubio, Andrea Saltzman, Molly Schleicher, Jose Soto, Kathleen Tibbetts, Charlotte Tolonen, Gordon Wade, Michael E Talkowski, Benjamin M Neale, Mark J Daly, Daniel G MacArthur. Nature 2020
Times Cited: 2585
List of shared articlesTimes cited

Screening of the TMEM151A Gene in Patients With Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia and Other Movement Disorders.
Ling-Yan Ma, Lin Han, Meng Niu, Lu Chen, Ya-Zhen Yu, Tao Feng. Front Neurol 2022
0