A citation-based method for searching scientific literature

Dandan Zhao, Yijun Huang, Huixiang Ouyang, Bingfang Shi, Suping Li, Shengyu Chen, Shulin Zhao. Talanta 2022
Times Cited: 1Wenlong Tan, Ting Wei, Jia Huo, Mohammed Loubidi, Tingting Liu, Yu Liang, Libo Deng. ACS Appl Mater Interfaces 2019
Times Cited: 12
List of shared articlesTimes cited