A citation-based method for searching scientific literature

Zehao Niu, Yujian Xu, Yan Li, Youbai Chen, Yan Han. Math Biosci Eng 2022
Times Cited: 3Matthew E Ritchie, Belinda Phipson, Di Wu, Yifang Hu, Charity W Law, Wei Shi, Gordon K Smyth. Nucleic Acids Res 2015
Times Cited: 13739
List of shared articlesTimes cited

Pan-cancer analyses of pyroptosis with functional implications for prognosis and immunotherapy in cancer.
Aibin Liu, Lin Shen, Na Li, Liangfang Shen, Zhanzhan Li. J Transl Med 2022
1