A citation-based method for searching scientific literature

Karan Seegobin, Umair Majeed, Nathaniel Wiest, Rami Manochakian, Yanyan Lou, Yujie Zhao. Front Oncol 2021
Times Cited: 1Rui-Lian Chen, Ling-Ling Sun, Yang Cao, Han-Rui Chen, Jing-Xu Zhou, Chu-Ying Gu, Ying Zhang, Si-Yu Wang, Wei Hou, Li-Zhu Lin. Front Oncol 2021
Times Cited: 7
List of shared articlesTimes cited

An advanced non-small cell lung cancer patient with EGFR and KRAS mutations, and PD-L1 positive, benefited from immunotherapy: a case report.
Ronghua Yang, Dong Wang, Xia Li, Kaiping Mao, Jinglong Wang, Peng Li, Xiaoliang Shi, Shanshan Zhang, Yongjie Wang. Ann Transl Med 2022
0