A citation-based method for searching scientific literature

Natalija Budimir, Graham D Thomas, Joseph S Dolina, Shahram Salek-Ardakani. Cancer Immunol Res 2022
Times Cited: 9Shuwen Wang, Xiaoyu Zhang, Shaoqiu Leng, Qirui Xu, Zi Sheng, Yanqi Zhang, Jie Yu, Qi Feng, Ming Hou, Jun Peng, Xiang Hu. Front Immunol 2021
Times Cited: 5
List of shared articlesTimes cited

Lymphocyte Activation Gene 3 Single-Nucleotide Polymorphisms in Bone Marrow Failure Diseases.
Yingying Sun, Qiuying Cao, Xiaoyu Zhao, Chunyan Liu, Zonghong Shao. Anal Cell Pathol (Amst) 2022
0