A citation-based method for searching scientific literature

Binxiang Cai, Chunyan Liao, Danxue He, Jingmeng Chen, Jiahuai Han, Jiaying Lu, Kaiqi Qin, Wenxu Liang, Xiaoling Wu, Zuguo Liu, Yalin Wu. J Biol Chem 2022
Times Cited: 2Nobuhiko Kayagaki, Irma B Stowe, Bettina L Lee, Karen O'Rourke, Keith Anderson, Søren Warming, Trinna Cuellar, Benjamin Haley, Merone Roose-Girma, Qui T Phung, Peter S Liu, Jennie R Lill, Hong Li, Jiansheng Wu, Sarah Kummerfeld, Juan Zhang, Wyne P Lee, Scott J Snipas, Guy S Salvesen, Lucy X Morris, Linda Fitzgerald, Yafei Zhang, Edward M Bertram, Christopher C Goodnow, Vishva M Dixit. Nature 2015
Times Cited: 1640
List of shared articlesTimes cited